Kungsängens station

Kungsängens station ligger på linjen mellan Stockholm och Västerås. LIte information om banan enligt WIKIPEDIA:
"Stockholm-Västerås-Bergslagens Järnvägar, SWB, järnvägslinjer som ägdes av järnvägsbolaget Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägs-Aktiebolag som bildades 1871 och förstatligades 1944. Det startade 1875 trafik på sträckan Tillberga – Köping. I Köping anslöt linjen till Köping-Hults Järnväg. 1876 öppnades hela linjen mellan Tomteboda i Stockholm och Köping.
Bolaget byggde också järnvägen Tillberga – Ludvika (öppnad 1904) och fortsättningen Ludvika – Vansbro (öppnad 1907).
Under 1990-talet byggdes järnvägen, nu kallad Mälarbanan, ut till dubbelspår mellan Kallhäll och Kolbäck. En ny genväg byggdes förbi Tillberga. Sträckan Stockholm-Kallhäll var sedan 1960-talet utbyggd till dubbelspår. Sträckan Ludvika-Björbo är nerlagd, och sträckan Björbo-Vansbro ingår numer i Västerdalsbanan
Bolaget bedrev även trafik på Sundbybergs Norra-Ulvsundasjöns järnväg"


Några bilder (Vykort) från tiden mellan 1880 och 1950
Sidan uppdaterad 16 Sept 2011 - Copyright (c) - Tilman D. Thulesius - Downloading pictures from this site is NOT allowed without permission.

1880
Stationen har en ganska enkel framtoning. Men man kan dock se att det fanns en del reklam på fasaden.
Stationskarlarna på trallan ser ut att ta hand om bland annat en kanna med mjölk och en trätunna.

På fasaden ser det ut att sitta två enkla gaslyktor. Stationsuret har ett prydligt vinghjul ovanför uret.


1900
Stationen har nu fått en tvåvingad semafor. Notera den lilla lyktan som kunde firas upp nattetid för att visa signalbilden.
Borta vid husknuten syns troligen stationsförestådarens hustru.

 

1908
Stationen har fotograferats västerifrån. Omfattande reklam har anbringats på fasaden.
Det lilla huset i bildens mitt är vedboden.
Det lite större huset till höger är godsmagasinet.
Tåget ser ut att ha stannat till vid godsmagasinet för lastning och lossning av gods.
Utöver två godsfinkor hade tåget två personvagnar med boggieaxlar och lanterniner på taket.
Semaforen har tagits bort och troligen ersatts med in och ersatts med signalsystem vid stationsgränsen.
Notera att även denna bild visar stationsförståndarens hustru på en undanskymd plats vid husets gavel. Uppenbarligen hade kvinnor inte en plats på perrongen vid oficiella fotografier.

1910 ca
En vinterbild där man ser att magasinet har ersatts med ett stort flott ställverk. Ställverket har byggts på en stadig tegelgrund med en vacker träöverbyggnad med gott om snickarglädje.

Bortom ställverket uppfördes ett nytt magasin.

På perrongen syns två smi flickor. Vid snälltåget ser man en gaslykta. Notera även lyktorna på perrongen.

 

1912
En vy över det vackra ställverket vid stationen.
Till höger om ställverket syns en livsmedelsaffär
På magasinsspåret står en upphöjd tralla som användes som landgång från spår ett till magasinet. På detta sätt behövde man inte rulla in godsfinkorna för att lasta och lossa styckegods.

Stationshuset har nu fått reklamen bortrensad.
Notera gaslyktan vid husknuten som ser ut att ha ersatt de som satt på perrongen tidigare.

 

1930
Stationen har nu genomgått en omfattande ombyggnad. Utbyggnaden på östra gavel innehåller ett pannrum. Bottenvåningens fönster har flyttats fram och en stationsnamnsskylt har även hamnat på gaveln.
En stor brvlåda finns även fastsatt på den nya utbyggnaden. Notera även rikstelefonkiosken till höger om stationen.

Perrongens gaslykta har nu en stålmast. Notera att fasaden inte har någon reklam och att det hänger amplar med blommor där istället. På perrongen sitter en ensam flicka i till synes finkläder vid övergången mot strandvägsområdet.

 

1950
Stationen har nu elektrifierats och ställverkets funktion har nu flyttats till fasaden framför stationen.

Framför det gamla ställverket syns pressbyråkiosken. I ställverkets bottenvåning fanns hela linjens referensurverk.

Vid ställverket skulle 1953 en utbyggnad och dörr installeras för att underlätta tågklarerarens arbete.

 

Copyright (c) - Tilman D. Thulesius - Downloading pictures from this site is NOT allowed without permission.